Tag: in tem mã vạch

Mã vạch là gì? Địa chỉ in tem mã vạch chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được. Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng. Các loại mã vạch thông dụng ( các dạng […]